ventilācija_bromus

Ventilācija

Ventilāciju izmanto, lai kontrolētu iekštelpu gaisa kvalitāti, taču to var izmantot arī temperatūras komforta paaugstināšanai un gaisa sausināšanai. Pareiza gaisa apmaiņa palīdzēs sasniegt vēlamo komforta līmeni un energoefektivitāti. Ventilācijas sistēma izvada no telpas piesārņoto gaisu un pievada svaigu, attīrītu, filtrētu, siltu, dzesētu, mitrinātu vai jonizētu gaisu.

Ventilācijai ir izšķiroša nozīme būves funkcionēšanā. Veselīgs iekštelpu klimats nenozīmē tikai stabilu gaisa temperatūru – ir vajadzīga arī optimāla gaisa kvalitāte. Ventilācijas sistēma kontrolē, cik daudz mitruma ieplūst ēkā. Pareiza ventilācija neļauj piesārņotam gaisam ietekmēt jūsu, jūsu ģimenes vai darbinieku veselību.

rekuperacija

Rekuperācija

Gaisa apmaiņa ar rekuperācijas funkciju ir enerģijas atgūšana atkārtotai izmantošanai tajā pašā tehnoloģiskajā procesā. Rekuperācijas priekšrocība ir energotaupīšana – veicinot efektīvu enerģijas patēriņu, tiek samazināti attiecīgie izdevumi un uzlabots mikroklimats. Arvien biežāk ēku energoefektivitāte tiek uzlabota ar izolāciju, padarot tās hermētiskākas, un tajās tikpat kā nenotiek dabiska gaisa apmaiņa. Rekuperācijas sistēma nodrošina ventilāciju bez siltuma un mitruma zuduma.

Centralizētās vai decentralizētās, dabiskās vai mehāniskās gaisa apmaiņas ventilācijas sistēmu (ar vai bez rekuperācijas):

  • projektēšana
  • tāmēšana
  • izbūve
  • montāža
  • apkope

Kontakti

bromus@bromus.lv