1. Privātuma politika un bromus.lv lietošanas noteikumi

1.1. bromus.lv mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas bromus.lv mājas lapas izmantošanas iespējas. Lietojot bromus.lv mājaslapu, Jūs apstipriniet šos lietošanas noteikumus.

1.2. SIA BROMUS veic visas darbības, lai nodrošinātu lapas drošu pārlūkošanu un aizsargātu ikviena lietotāja datus.

1.3. Lapas apmeklētāji var lietot bromus.lv mājaslapas sadaļas bez nepieciešamības atklāt personas datus, tomēr dažus no mūsu interaktīvajiem pakalpojumiem (pirkuma noformēšana) mēs varam nodrošināt tikai pēc lapas apmeklētāja identifikācijas.

1.4. SIA BROMUS var atklāt Jūsu personīgo informāciju gadījumos, kad to pieprasa tiesas spriedums vai spēkā esošie likumi.

1.5. Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu lapas pārlūkošanu, bromus.lv tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).

1.6. Mājaslapas saturs, tai skaitā grafiskie attēli, teksts, dati, informācija, dizains, saturiskā un vizuālā informācija, ir autortiesību objekts. Mājaslapas vai tās daļu kopēšana, reproducēšana, pārpublicēšana, glabāšana vai citāda publiska un komerciāla izmantošana ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad ir saņemta SIA BROMUS rakstiska piekrišana.

1.7. Mājaslapā var būt izvietotas saites uz citām mājaslapām. SIA BROMUS neatbild par citu ar SIA BROMUS tieši nesaistīto mājaslapu saturu.

2. Sīkdatnes (Coocies)

2.1. Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
– nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
– pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti Jūsu lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
– iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
– parādītu Jūsu vajadzībām pielāgotu reklāmas informāciju.

2.2. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA BROMUS mājas lapu, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

2.3. SIA BROMUS neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA BROMUS informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

2.4. SIA BROMUS nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes bromus.lv lietotājs paliks anonīms.

3. Trešo personu sīkdatnes

3.1. SIA BROMUS mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc., kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

4. Informācija par personas datu apstrādi (Privātuma politika)

4.1. Bromus.lv mājas lapas apmeklētāju personas datu aizsardzību SIA BROMUS nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA BROMUS nodrošina personas datu drošību un nepieļauj to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

4.2. SIA BROMUS nevar uzņemties atbildību par citām mājas lapām, uz kurām ir saites no bromus.lv mājas lapas, vai par citu personu pakalpojumiem, kam var piekļūt, izmantojot bromus.lv mājas lapu.

4.3. SIA BROMUS (reģ.nr. 40003741825, juridiskā adrese ”Jaungalieri”, Rembates pagasts, Ķeguma novads, LV-5016) kā personas datu apstrādes pārzinis veic datu apstrādi un nodrošina to aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes jomā.

4.4. Ikvienam ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti atsaukt piekrišanas, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim.

4.5. Tāpat ikviena persona var īstenot normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības, tostarp tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, tai skaitā leģitīmo interešu izmantošanu, kā arī iesniegt pieteikumu par datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un pārnešanu, sniegt viedokli.

4.6. Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot bromus.lv mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim:
* pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana,
* personāla atlase un vadība,
* pieteikumu izskatīšanai un apstrādei,
* preces piegādei un saziņai par piegādi.

4.7. SIA BROMUS informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes bromus.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.

4.8. Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, arī par bromus.lv mājas lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas un citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu bromus.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

5. Personas datu glabāšanas ilgums

5.1. SIA BROMUS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
* kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA BROMUS var realizēt savas leģitīmās intereses;
* kamēr SIA BROMUS pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
* kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.